ATAKAN YÖNETİM

Neden Atakan Yönetim ?    Nüfusu hızla artan ve sosyo-kültürel açıdan gelişen toplumlarda, müstakil yaşamdan toplu yaşama geçiş kaçınılmazdır.


Bu süreçte, yıllarca müstakil konutlarda “kendi dört duvarından” sorumluluk duygusu ile yaşamış olan çoğu kişi, toplu yaşam alanlarına taşınırken yalnız eşyalarını değil, geçmişten gelen bazı alışkanlıklarını da beraberinde taşımaktadırlar.

Eski evlerinin duvarları, zemin ve tavanı sadece kendilerine ait iken, yeni düzende bunları “ortak kullanım alanı” adı altında başkalarıyla paylaşmaları gerekmiştir.

Ortak kullanım alanlarının paylaşılmasının gerekliliği, kuralları ve kuralların düzenli ve tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için yönetim kavramını beraberinde getirmiştir.

Günümüzde “bina yönetimi” olarak genişletilmiş bu kavram, apartman, site, iş merkezi yönetimini kapsamaktadır.

Bina yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin “yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye başlamıştır.

Mevcut düzende çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada ikamet eden yönetici; aidat ve avans ödemeleri, binada uyulması gereken kurallar gibi konularda meydana gelen sorunlar karşısında zorluk çekebilmektedir.

“Yüz yüze baktığı” komşusuna karşı örneğin; aidat borcundan dolayı hukuki işlem başlatamamaktadır.

Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak ve yükümlülükler konusunda birtakım eksik ve yanlış uygulamalar yapabilmektedir.

Hâlbu’ki kimse yönetici olmak istemediği için mecburen yönetici olmuştur.

Profesyonel yönetim yaklaşımı ise; faydalananlara (tüm kat malikleri, kiracılar vb.) karşı eşit, tarafsız yönetim sergileyerek sorunların çözümünde “Kat Mülkiyeti Kanununu esas alarak hizmet sağlamaktadır.

Ayrıca profesyonel yönetici söz konusu binada ikamet etmemesi, çoğu geleneksel yöneticinin sıkıntı duyduğu “komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi” gibi bir sorunu da ortadan kaldırmaktadır.

Mali konuların takibi ve muhasebeleştirilmesi toplu yaşam alanları ile ilgili önemli konulardan olup, bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir.

Ayrıca profesyonel yönetim şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren hukuksal danışmanları (avukat) ile problemleri sürhatle çözüme ulaştırmak adına zamandan ve paradan tasarruf sağlamaktadır.

Web Tasarım: Webuca